Звітна конференція від 16.12.2009 р.

П Р О Т О К О Л
звітної конференції ЖОВ УНП

м. Житомир

від 16 грудня 2009 року

Присутні: 104 члена ЖОВ УНП.

Президент УНП Павлова Л.М.

Начальник ГУЮ в Житомирській області Шундрик В.В.

Головуючим на конференції обрано Доброльожу В.В., секретарем – Пріму Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Доповідь голови ЖОВ УНП Сєтака В.Я.
 2. Співдоповідь члена Ради ЖОВ УНП Доброльожі В.В.
 3. Дообрання члена ревізійної комісії ЖОВ УНП (взамін того, що вибув).
 4. Виступи запрошених на конференцію: Президента УНП Павлової Л.М., начальника ГУЮ в Житомирській області Шундрика В.В.

Ухвалили регламент: по 10 хвилин – доповідь і співдоповідь, до 5 хвилин – виступаючі у обговоренні звіту.

По першому питанню порядку денного виступив голова ЖОВ УНП Сєтак В.Я., який доповів про результати зробленого за рік, а саме:

 1. Допомога у самоосвіті, підвищенні ділової кваліфікації нотаріусів та формування єдиної нотаріальної практики:
  • три семінари з питань оформлення спадщини (за участі члена Комісії з аналізу, методології та прогнозування нотаріальної практики УНП, нотаріуса Миронівського нотаріального округу Київської області Шепітко В.В. – грудень 2008 р, травень 2009 р. та д.ю.н., професора НЮАУ ім.Я.Мудрого Жилінкової І.В – жовтень 2009 р.;
  • зразки нотаріальних документів, розроблені на підставі електронної нотаріальної контори Козьякова, Єрух і Зверькової (розтиражовано, роздано ланковим);
  • сприяння підписці на професійні видання («Нотаріат для Вас», «МЕН» тощо) та організація колективної підписки на юридичну літературу.
 2. Приведення до Присяги молодих нотарів відповідно до ст.6 ЗУ «Про нотаріат».
 3. Інформаційна підтримка процесу обміну гербових печаток приватними нотаріусами (лист із алгоритмом роботи щодо обміну із зазначенням адрес, № телефонів, орієнтовної вартості; індивідуальні консультації – роз’яснення тощо).
 4. Підтримка ветеранів нотаріату (привітання + матеріальна допомога до Дня юриста).
 5. Активна участь у загальноукраїнських акціях і професійних заходах:
  • 29.05.09 р. – Всеукраїнський науково-практичний форум «Стратегія реформування нотаріату України та удосконалення законодавства про нотаріат» (3 делегати);
  • 19.06.09 р. – 1-й Всеукраїнський з’їзд нотарів (8 делегатів);
  • фінансова підтримка участі представників області у Всеукраїнських та регіональних семінарах з актуальних проблем нотаріальної практики.
 6. Формування позитивного іміджу нотаріуса та збереження чистоти наших рядів (запровадження громадського контролю за стажуванням і здійснення первинного відбору кандидатів у стажисти Радою ЖОВ УНП).
 7. Співпраця із місцевими ЗМІ, виступ перед студентами юридичних відділень п’яти житомирських вузів з нагоди Дня прав людини 10 грудня 2009 р.
 8. Сприяння у належній організації діловодства (замовлення і виготовлення реєстрів, книг та журналів, книжок із оформлення спадщини).
 9. Відпрацювання ознак та атрибутів організації (налагодження діловодства і звітності щодо перед УНП, відкриття р/рахунку, виготовлення печатки, розміщення вивіски щодо офісу ЖОВ УНП, налагодження бухгалтерського обліку тощо).
 10. Ідентифікація нотаря за допомогою службового посвідчення із фотокарткою.
 11. Створення «гарячої лінії» щодо консультаційно-інформаційної підтримки нотаріусів області (тел: 47-23-44, 47-23-43, 47-23-47, 22-03-56, 22-75-72, E-mail: notariat.zt@gmail.com).
 12. Активна протидія спробам рейдерської атаки і паплюженню честі нотаря (на прикладі відпрацювання «скарги» щодо ВАТ «Житомирводбуд»).
 13. Благодійництво (придбання телевізору для дитячого будинку), надання матеріальної допомоги колегам у зв’язку із скрутними життєвими ситуаціями, привітання у зв’язку із святами та ювілейними датами.
 14. Організація урочистостей з нагоди свят.
 15. Лист суддям (Головам Апеляційного та районних судів загальної юрисдикції) щодо запитів та інших моментів в аспекті дотримання нотаріальної таємниці (листопад 2009 р.).
 16. Участь у підсумках конкурсу «Професіонал-2009» 04.12.2009 р., організованому журналом «Нерухомість Житомира».
 17. Реєстрація на сайті «Юррадник» (можливість отримання консультацій) та розробка власного веб-сайту.
 18. Відбір та узгодження кандидатур щодо заохочення нотарів зі сторони УНП та Головного управління юстиції області (кращий нотаріус року, кращий молодий нотаріус року тощо).
 19. Налагодження взаємодії та цивілізованого спілкування між нотарями, запровадження системи ланкових та відпрацювання єдиного списку нотарів Житомирщини (від прізвищ до контактних телефонів і електронних адрес).
 20. Семінар-тренінг у Денишах (організатор – Котик О.В.) – грудень 2009 р. за участі колег із Києва (Черниш В.М., Степаненко Д.В. та ін.).
 21. Запровадження традиційної брейк-кави з елементами неформального спілкування під час проведення семінарів.
 22. Розпочато роботу щодо організації «круглих столів» із суддями, представниками Держкомзему і ДЗК, БТІ в рамках власного проекту «Лікнеп для нотаря».
 23. Листи-роз’яснення із окремих питань нотаріальної практики (у т.ч. щодо дотримання вимог ст.8 ЗУ «Про нотаріат», звітності за формою 1-ДФ, переліку пільговиків по сплаті держмита, численних семінарів, роз’яснень ВГІРФО та ін.).
 24. Запроваджено системи обліку сплати і витрачання членських внесків.
 25. Надання практичної допомоги, порад і консультацій щодо вчинення окремих нотаріальних дій, виконання функцій податкового за зверненнями державних та приватних.

По другому питанню порядку денного виступив член Ради ЖОВ УНП Доброльожа В.В.:

“ЖОВ УНП повинне визначитись в напрямках розвитку своєї діяльності. Громадська діяльність відділення повинна бути спрямована на захист професійних інтересів його членів, налагодження контактів з регіональними ланками, дотриманням тарифної політики, сплата внесків і вироблення єдиної нотаріальної практики.

Завдяки зусиллям відділення розроблено примірні тарифи на нотаріальні послуги, розроблені пропозиції щодо тарифів за оформлення спадщини, вдалось понизити вартість семінару, який проводився в місті Житомирі за участю професора Жилінкової І.В.

Важливим питанням діяльності відділення є своєчасна сплата членських внесків, без яких не можлива діяльність відділення. Бухгалтером відділення ведеться облік за витрачанням внесків. Проведено роботу по підписці на журнали «Нотаріат для Вас» та «МЕН», у зв’язку із подорожчанням цих видань запропоновано проводити колективну підписку. Ведеться робота по створенню ВЕБ-сайту відділення. Чекаємо пропозицій щодо його оформлення. Запроваджено прийняття в урочистій обстановці Присяги молодих нотаріусів. Виготовлено сорок два службових посвідчення, що є елементом правової культури. Створено актив – команду людей, які займаються громадською роботою. Відзначено активну роботу голови ЖОВ УНП Сєтака В.Я., який надає матеріальну допомогу і залучає до роботи свій колектив. Слова подяки Заріцькій Є.О., Котик О.В., Ковалевському А.В., Івчуку С.С., Юрчук Н.І. Закликав до більш активної співпраці.

Для того щоб ефективно захищати свої інтереси ми повинні спілкуватись і допомагати один одному”.

Обговорення звіту:

 • Виступила Шеніна О.А., яка привітала колег і запрошених з наступаючими святами Різдва і Нового року, відмітила роботу проведену відділенням по розробці технології отримання нової печатки, подякувала за привітання відділення з ювілеєм та народженням внука. Наголосила що нам потрібне ЖОВ УНП для того, щоб ми почували себе впевнено і могли захищати свої інтереси, відзначила, що громадська робота займає багату часу, тому активісти, які займаються цією роботою заслуговують на подяку, наголосила на необхідність своєчасної сплати внесків, запропонувала щоб відділення надавало більше рекомендацій щодо до застосування нового законодавства.
 • Виступила Котик О.В., яка сказала про інертність колег, про їх небажання знайомитись з теорією права, про низьку чисельність нотаріусів, які були присутні на семінарі за участю професора Жилінкової І.В. Міські нотаріуси більш активні та сплочені, в районах немає активності. Закликала активніше займатися громадською діяльністю.
 • Виступив Івчук С.С. (м.Коростень), який відзначив, що за звітний період нотаріуси відчули роботу відділення, за що подяка голові та заступникам. Добре працює «гаряча лінія», налагоджено співпрацю з Управлінням юстиції. Відмітив роботу відділення по реагуванню на скарги на нотаріусів щодо правочинів посвідчених за участю ВАТ «Житомирводбуд». Закликав колег активніше сплачувати членські внески. Роботу відділення охарактеризував як задовільну.
 • Виступив Оленюк С.Я. (м.Бердичів), який сказав, що члени відділення повинні дотримуватись принципів взаємодії та колективізму та побажав Раді впроваджувати ці принципи в своїй діяльності, та запросив відвідати їх регіон із «кущовим семінаром».
 • Виступив Плюйко В.П. (м.Новоград-Волинський), який відзначив, що ЖОВ УНП відбувся як колегіальний орган, налагоджено роботу в режимі ОНЛАЙН, навів приклад взаємодії при вирішенні проблем навколо ВАТ «Житомирводбуд», вироблення рекомендацій щодо виготовлення печатки та роботу Котик О.В. по забезпеченню книгами нотаріального діловодства. Запропонував запровадити сплату внесків в залежності від отриманого доходу.
 • Виступила Силіна Н.В., подякувавши Раді за матеріальну допомогу, надану колишній працівниці Житомирської районної ДНК – Дідух Л., закликала до подальшого об’єднання та активності у сплаті внесків. Відзначила роботу проведену активом.

Третє питання порядку денного. Голова конференції запропонував кандидатуру Зубрицької В.В. Члени відділення проголосували за цю кандидатуру одностайно.

Про роботу ревізійної комісії та відділення в цілому доповіла член ревізійної комісії Сотніченко І.В. (м.Малин), яка відзначила роботу, проведену Радою, подякувала за активність Раді ЖОВ УНП. Побажала здавати своєчасно внески, в 1 кварталі 2009 року витрати були більші, відзначила що кошти витрачались правильно, сказала, що буде сплачувати внески і закликала роботи це інших. Закликала надавати допомогу один одному, Раду надавати роз’яснення щодо нового в законодавстві.

Звіт бухгалтера, яка назвала суму членських внесків, які були сплачені за 2009 рік та їх витрачання (див. звіт бухгалтера).

Виступ начальника ГУЮ в Житомирській області – Шундрика В.В.

В своєму виступі Шундрик В.В. відзначив, що ЖОВ УНП відбулось як громадська організація, за звітний період значно активізувалась робота, існує співпраця з Українською нотаріальною палатою в особі її голови Павлової Л.М. та ГУЮ. Закликав до подальшої співпраці Управління юстиції та відділення нотаріальної палати, відзначив що Житомирській нотаріат достойно виглядає перед Міністерством юстиції та УНП. Подякував присутніх нотаріусів, що обрали цю професію і гідно працюють, зауважив, що ва даний час не просто стати нотаріусом, Мінюстом розроблені складні тести, однак Житомирські стажисти найбільш вдало здають іспити і отримують Свідоцтва.

Другий рік ГУЮ разом з нотаріусами проводить безкоштовний прийом громадян в районах. Буде враховувати це в своїх подальших планах. Подякував за співпрацю, привітав нотаріусів та вручив відзнаки Шеніній О.А., Лубяковій Г.М., Гаркуші О.Л., Януш Л., Журбей К.В., Брох А.А. Привітав з наступаючими святами. Закликав нотаріусів своєчасно здати статистичну звітність.

Від імені ЖОВ УНП голова Сєтак В.Я., привітав з ювілеєм Бойчука В.В. (виповнилося 50 років).

Четверте питання порядку денного. Виступ Президента УНП Павлової Л.М., яка сказала, що приємно було відвідати конференцію, подякувала активістам і нотаріусам, зокрема Сєтак В.Я., Доброльожі В.В., Заріцькій Є.О., Котик О.В. за участь в роботі УНП. Розповіла про роботу УНП щодо проекту нового закону «Про нотаріат» та заходи проведені УНП з цього приводу. Розповіла про роботу по створенню Органу професійного самоврядування нотаріусів, який наряду з Мінюстом і його управліннями буде вирішувати питання допуску, організацій і діяльності нотаріату. За цим Органом будуть закріплюватись питання щодо роботи нотаріусів, які будуть включати методологічні перевірки, аудит, усунення недоліків. Ведеться робота по створенню єдиного нотаріату, збільшенню стажування до двох років, зменшення підстав зупинення та припинення нотаріальної діяльності. Розповіла про страхування нотаріальної діяльності та матеріальну відповідальність. Створення фонду відшкодування, запровадження практики яка існує в усьому світі. Орган професійного самоврядування нотаріусів має бути сильною організацією, з якою буде працювати Міністерство юстиції і який буде направляти свою діяльність на захист інтересів держави.

Президент УНП відповіла на численні запитання нотаріусів області (у т.ч. щодо оподаткування нотаріальної діяльності, окремі аспекти вчинення н/дій тощо). Розповіла про заходи запровадженні УНП, навчання молодих нотаріусів, участь в спортивній олімпіаді в Польщі, проведення регіональних семінарів. Вручила нагрудний знак «За заслуги перед нотаріатом» Доброльожі В.В., грамоту Котик О.В. та привітала Ткаченко Л.Г., Вовк Н.М., Доброльожу Л.Г., Журбей К.В., Косинську С.Я., Якубовську С.О., Кисіль С.В., Ширінську Л.В., Ковальову Т.В. із занесенням до «Золотої книги нотаріату».

Всі питання порядку денного були вичерпані, Головуючий закрив конференцію.

Голова: Доброльожа В.В.

Секретар: Пріма Н.В.

Звітна конференція від 01.06.2011 р.

П Р О Т О К О Л
звітної конференції ЖОВ УНП

м. Житомир

від 01 червня 2011 року

Присутні: 107 членів ЖОВ УНП.

Член Ради Української нотаріальної палати Дунаєвська С.М.

Начальник ГУЮ в Житомирській області Шундрик В.В.

Головуючим на конференції обрано Сєтака В.Я., секретарем – Заріцьку Є.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Доповідь голови ЖОВ УНП Сєтака В.Я. про результати роботи відділення за 2010 рік.
 2. Співдоповідь члена Ради ЖОВ УНП Котик О.В.
 3. Співдоповідь члена Ради ЖОВ УНП Заріцької Є.О.
 4. Виступи запрошених на конференцію Члена Ради Української нотаріальної палати Дунаєвської С.М., заступника начальника ГУЮ в Житомирській області Ткаченко Л.Г. та начальника ГУЮ в Житомирській області Шундрика В.В.
 5. Затвердження результатів роботи відділення за 2010 рік.

Ухвалили регламент: по 10 хвилин – доповідь і співдоповідь, до 5 хвилин – виступаючі у обговоренні звіту.

 1. По першому питанню порядку денного виступив голова ЖОВ УНП Сєтак В.Я., який зауважив, що ЖОВ УНП повинне визначитись в напрямках розвитку своєї діяльності. Громадська діяльність відділення повинна бути спрямована на захист професійних інтересів його членів, налагодження контактів з регіональними ланками, сплата внесків і вироблення єдиної нотаріальної практики. Головою ЖОВ УНП Сєтак В.Я. було надано звіт про роботу відділення за 2010 рік, а саме:
  1. Протягом 2010 року членам ЖОВ УНП надавалась активна роз’яснювальна робота щодо новин у законодавстві:
   • нотаріуси брали активну участь у розробці проектів нормативних документів разом з ЖОВ УНП;
   • надіслані роз’яснення щодо правил ведення нотаріального діловодства, посвідчувальних написів;
    надіслані роз’яснення до Держкомзему щодо практики застосування земельного законодавства;
   • інформаційний лист щодо ведення книг нотаріального діловодства;
   • інформаційний лист нотаріусам щодо розподілу земельних ділянок. Семінар «Практика застосування земельних правовідносин в нотаріальному провадженні»;
   • інформаційний лист щодо внесення змін до ЦК (істотні умови договору);
   • інформаційний лист щодо семінару про практику застосування земельних відносин у нотаріальному провадженні;
   • інформаційний лист щодо узагальнення судової практики стосовно спадкування (роз’яснення судді Апеляційного суду Франовської К.С.);
   • інформаційний лист щодо подання звітності нотаріусами;
   • інформаційний лист щодо проставляння відміток на державному акті;
   • інформаційний лист щодо посвідчення нотаріусами договорів відчуження транспортних засобів;
   • інформаційний лист щодо проведення фінансового моніторингу. Семінар «Оподаткування нотаріуса, звітність, фінансовий моніторинг»;
   • інформаційний лист до податкової та роз’яснення умов посвідчення договорів купівлі-продажу будинків та земельних ділянок.
  2. Проводились семінари за участю представників податкової інспекції, БТІ, судді Апеляційного суду Франовської К.С.
  3. Проводилась допомога у самоосвіті, підвищенні ділової кваліфікації нотаріусів та формування єдиної нотаріальної практики.
  4. Розроблені для ефективної роботи «Абетки нотаріусів» на підставі змін у законодавстві, розтиражовані та надані членам ЖОВ УНП.
  5. Приведення до Присяги молодих нотаріусів відповідно до ст. 6 ЗУ «Про нотаріат».
  6. Приймається активна участь у загальноукраїнських акціях і професійних заходах:
   • вересень 2010 року – святкування Дня Нотаріуса;
   • грудень 2010 року – члени ЖОВ УНП присутні на звітній Конференції Української нотаріальної палати;
   • фінансова підтримка участі представників області у Всеукраїнських та регіональних семінарах з актуальних проблем нотаріальної практики.
  7. Співпраця із місцевими ЗМІ, виступ перед студентами юридичних відділень. Запроваджена нагорода для студентів юридичного вузу – переможців юридичного брейн-рингу – «Кубок ради молодих юристів».
  8. Сприяння у належній організації діловодства (замовлення і виготовлення реєстрів, книг та журналів, книжок із оформлення спадщини).
  9. Робота “гарячої лінії” щодо консультаційно-інформаційної підтримки нотаріусів області (тел: 47-23-44, 47-23-43, 47-23-47, 22-03-56, 22-75-72, E-mail: notariat.zt@gmail.com).
  10. Благодійництво, надання матеріальної допомоги колегам (членам Житомирського обласного відділення Української нотаріальної палати та членам Української нотаріальної палати) у зв’язку із скрутними життєвими ситуаціями, привітання у зв’язку із святами та ювілейними датами.
  11. Розроблений власний веб-сайт Житомирського обласного відділення Української нотаріальної палати, (notariat.zt.ua) який дає змогу отримувати он-лайн консультації відповідно до чинного законодавства та постійно оновлюється новинами в законодавстві.
  12. Відбір та узгодження кандидатур щодо заохочення нотаріусів зі сторони УНП та Головного управління юстиції області (кращий нотаріус року, кращий молодий нотаріус року тощо).
  13. Налагодження взаємодії та цивілізованого спілкування між нотаріусами, запровадження системи ланкових та відпрацювання єдиного списку нотаріусів Житомирщини (контактні телефони, поштові та електронні адреси).
  14. Запровадження традиційної брейк-кави з елементами неформального спілкування під час проведення семінарів.
  15. Розпочато роботу щодо організації “круглих столів” із суддями, представниками Держкомзему і ДЗК, БТІ.
  16. Запроваджено системи обліку сплати і витрачання членських внесків.
  17. Висвітлені моменти роз’яснювальної роботи серед нотаріусів – розповсюдження інформаційних листів, проведення “кущових” семінарів по районам області (Коростень, Новоград-Волинський, Житомир), надання консультацій по “гарячій лінії”, розроблені абетки
  18. Проведено роботу по підписці на журнали «Нотаріат для Вас» та «МЕН», у зв’язку із подорожчанням цих видань запропоновано проводити колективну підписку.
  19. Підписаний меморандум, який дає змогу співпрацювати ГУЮ в Житомирській області та ЖОВ УНП.
  20. Протягом 2010 року відбулося засідання комісії з професійної етики.
  21. Слова подяки Заріцькій Є.О., Котик О.В., Доброльожі В.В., Івчуку С.С., Юрчук Н.І.
 2. По другому питанню порядку денного виступила Котик О.В. на тему «Психологія нотаріуса в роботі». Котик О.В. зазначила, що для самостійної роботи в приватному нотаріальному офісі (контори, бюро) потрібен професіонал найвищого рівня, здатний приймати серйозні вольові рішення, який організував свою діяльність як налагоджений годинниковий механізм. На жаль, у нотаріусів України немає ні матеріального, ні законодавчого, ні професійного рівня, а також певної психологічної підготовки для такої відповідальної роботи. І, перш за все, між нотаріусами немає єдності. На жаль, нотаріуси найчастіше не поважають один одного як професіонали. Немає відчуття причетності до професії, гордості, відчуття елітарності в юридичному середовищі. Відносини між нотаріусами складаються недружні, антагоністичні, конкурентно-матеріальні (ринкові), часом і ворожі. А все тому, що в нотаріат зараз можна потрапити за великі гроші, а не за знаннями і великим бажанням. А ще тому, що з нотаріату зробили бізнес. Спроба об’єднання нотаріусів в єдиний колектив – відділення Нотаріальної Палати по областях, до цих пір викликає труднощі. Перш за все, є присутнім недовіра до діяльності керівного складу відділень. Має місце і бажання окремих нотаріусів використовувати роботу у відділенні Нотаріальної Палати в особистих корисливих (кар’єрних) цілях. Нотаріуси об’єднуються в окремі невеликі групи за інтересами і не допускають у них інших колег. Така постановка питання не нова. Кожне нове суспільство, утворене як колектив, проходило подібні труднощі становлення. Кожному учаснику нового суспільства (у нашому випадку – нотаріусам, які намагаються об’єднатися як громадська організація) психологічно важко налаштуватися на доброзичливе, привітне ставлення один до одного, оскільки каменем спотикання є, як не прикро, матеріальне благополуччя кожного та сформований український менталітет. Така маленька дрібничка, як гроші, заважають спокійно жити і гідно працювати багатьом нотаріусам. На жаль, сьогодні відсутність етики поведінки між колегами є нормою, а не винятком. Кожен день можна почути нарікання про те, що нотаріусів нових, молодих, амбітних стає все більше і більше, а знань у них все менше і менше. Практикуючим нотаріусам доводиться стикатися з проблемою етики поведінки, що виявляється в некоректному ставленні до колег у вигляді: стягнення плати за послуги, недотримання законності, обговорення професійних та ділових якостей колег-нотаріусів з клієнтами. Цей список можна й продовжити, проте не хочеться занурюватися у той бруд, який присутній в наших відносинах. Навіть листування нотаріусів в Інтернеті на форумах викликає гірке почуття розчарування і образи за низький рівень культури, духовності та професіоналізму колег-нотаріусів. Новий час не змусить себе чекати. Закон (або Кодекс) про єдиний нотаріат з’явиться вже через років п’ять-шість, а то й раніше. Прийнята за основу стратегія розвитку держави, і Міністерство юстиції почало серйозну роботу з підготовки нового Порядку здійснення нотаріальних дій нотаріусами України. Починається епоха єдиного нотаріального процесу і порядку. А, значить, епоха єднання нотаріусів як колег і однодумців. Кожному потрібно починати з себе. Підвищувати свій духовний, культурний, професійний рівень. І нехай це будуть не просто слова, а продумані дії кожного. Величезна, вдумлива, важка робота над собою з подолання недоліків свого характеру, поведінки, ставлення до людей і матеріальних благ. Прагнучи жити довго і щасливо треба усвідомлювати, що майбутнє будується сьогоднішніми думками. Нехай вони у Вас будуть чистими, світлими, добрими. Прагніть до професіоналізму і знань, а матеріальне благополуччя обов’язково настане як наслідок Вашої старанності і старання.
 3. Про третьому питанню порядку денного виступила Заріцька Є.О. та надала коротку характеристику витратам, що були зроблені відділенням протягом 2010 року.
 4. По четвертому питанню порядку денного виступила член Ради Української нотаріальної палати Дунаєвська С.М., яка є куратором Житомирського обласного відділення Української нотаріальної палати. Дунаєвська С.М. виступила з роз’ясненням деяких питань вчинення нотаріальних дій, надала практичну, методичну допомогу в організації роботи відділення. Заступник начальника ГУЮ в Житомирській області Ткаченко Л.Г. повідомила, що співпраця ЖОВ УНП з Головним управлінням юстиції у Житомирській області є задовільною. Начальник ГУЮ в Житомирській області Шундрик В.В. в своєму виступі відзначив, що ЖОВ УНП відбулось як громадська організація, за звітний період значно активізувалась робота, існує співпраця з Українською нотаріальною палатою в особі її голови Павлової Л.М. та ГУЮ. Закликав до подальшої співпраці Управління юстиції та відділення нотаріальної палати, відзначив що Житомирській нотаріат достойно виглядає перед Міністерством юстиції та УНП. Подякував присутніх нотаріусів, що обрали цю професію і гідно працюють, зауважив, що на даний час не просто стати нотаріусом, Мін’юстом розроблені складні тести, однак Житомирські стажисти найбільш вдало здають іспити і отримують Свідоцтва.
 5. По п’ятому питанню порядку денного виступив Сєтак В.Я. та запропонував визнати роботу відділення задовільною.
Проголосували:“За” – одностайно;
“Утрималися” – немає;
“Проти” – немає.

Вирішили: визнати роботу Житомирського обласного відділення Української нотаріальної палати за 2010 рік задовільною.

Всі питання порядку денного були вичерпані, Головуючий закрив конференцію.

Голова:Сєтак В.Я.

Секретар:Заріцька Є.О.