Наказом Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України (щодо врегулювання питання реєстрації приватної нотаріальної діяльності нотаріуса при зміні адміністративно-територіального поділу України)» від 31 травня 2021 року №1911/5, який набрав чинності 5 червня 2021 р.,

1. Внесено до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за № 388/19126, такі зміни:

1) пункт 1.2 розділу I після абзацу восьмого доповнити абзацами дев’ятим – дванадцятим такого змісту:

«У разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, для реєстрації приватної нотаріальної діяльності у цьому нотаріальному окрузі нотаріус подає до відповідного територіального органу Міністерства юстиції заяву про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, у якій зазначається назва утвореного нотаріального округу.

До заяви додаються дві фотокартки розміром 3 × 4 см.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, здійснюється без припинення приватної нотаріальної діяльності нотаріуса в нотаріальному окрузі, що існував до зміни адміністративно-територіального поділу України.

Заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, та додані до неї документи подаються до відповідного територіального органу Міністерства юстиції в паперовій формі особисто, поштою або електронною поштою з накладенням кваліфікованого електронного підпису.»;

2) у розділі II:

пункт 2.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Реєстрація приватної нотаріальної діяльності у разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, здійснюється без формування нової реєстраційної справи. Документи, подані для такої реєстрації, долучаються до реєстраційної справи приватного нотаріуса, яка велася відповідним територіальним органом Міністерства юстиції до зміни адміністративно-територіального поділу України.»;

у пункті 2.2:

абзац четвертий після слова «діяльності;» доповнити словами «заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України;»;

абзац шостий після слова «посвідчення;» доповнити словами «засвідчена в установленому порядку копія реєстраційного посвідчення, виданого нотаріусу при реєстрації приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України;»;

пункт 2.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Положення абзацу першого цього пункту не застосовується у разі реєстрації нотаріусом приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України.».

2. Внесено до Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2011 року № 888/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2011 року за № 406/19144, такі зміни:

1) пункт 6 після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Сертифікація приміщення, в якому розташоване робоче місце (контора) приватного нотаріуса, та перевірка його відповідності вимогам Закону та цього Положення не проводиться при реєстрації нотаріусом приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до такого нотаріального округу.»;

2) пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У разі реєстрації нотаріусом приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, приватний нотаріус зобов’язаний привести вивіску у відповідність до абзацу другого цього пункту.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. Внесено до Порядку виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2012 року № 1924/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2184/22496, такі зміни:

1) пункт 2.1 розділу II доповнити абзацом другим такого змісту:

«Приватний нотаріус, що зареєстрував приватну нотаріальну діяльність у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, зобов’язаний виготовити Печатку з додержанням вимог, встановлених цим Порядком.»;

2) у розділі III:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Печатка знищується:

у разі припинення діяльності приватного нотаріуса з підстав, передбачених статтею 30 Закону України «Про нотаріат»;

у разі реєстрації приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України.»;

після пункту 3.2 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:

«3.3. Нотаріус зобов’язаний протягом одного місяця з дня реєстрації приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, передати до відповідного територіального органу Міністерства юстиції Печатку, яка містить найменування нотаріального округу, що існував до зміни адміністративно-територіального поділу України, про що складається відповідний акт про прийняття Печатки, який зберігається в реєстраційній справі нотаріуса.».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-21#Text

Нагадаємо, що постановою Верховної Ради України “Про утворення та ліквідацію” районів від 17 липня 2020 року № 807-ІХ, яка набрала чинності 19 липня 2020 року, створено 136 районів замість 490. 

Так, пунктом 6 даної постанови

6) у Житомирській області утворено:

1.Бердичівський район (з адміністративним центром у місті Бердичів) у складі територій: Андрушівської міської, Бердичівської міської, Вчорайшенської сільської, Гришковецької селищної, Краснопільської сільської, Райгородоцької сільської, Ружинської селищної, Семенівської сільської, Червоненської селищної, Швайківської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

2. Житомирський район (з адміністративним центром у місті Житомир) у складі територій Андрушківської сільської, Березівської сільської, Брусилівської селищної, Високівської сільської, Вишевицької сільської, Вільшанської сільської, Волицької сільської, Глибочицької сільської, Городоцької селищної, Житомирської міської, Квітневої сільської, Корнинської селищної, Коростишівської міської, Курненської сільської, Любарської селищної, Миропільської селищної, Новоборівської селищної, Новогуйвинської селищної, Оліївської сільської, Попільнянської селищної, Потіївської сільської, Пулинської селищної, Радомишльської міської, Романівської селищної, Станишівської сільської, Старосілецької сільської, Тетерівської сільської, Харитонівської сільської, Хорошівської селищної, Черняхівської селищної, Чуднівської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

3. Коростенський район (з адміністративним центром у місті Коростень) у складі територій Білокоровицької сільської, Гладковицької сільської, Горщиківської сільської, Іршанської селищної, Коростенської міської, Лугинської селищної, Малинської міської, Народицької селищної, Овруцької міської, Олевської міської, Словечанської сільської, Ушомирської сільської, Чоповицької селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

4. Новоград-Волинський район (з адміністративним центром у місті Новоград-Волинський) у складі територій Баранівської міської, Барашівської сільської, Брониківської сільської, Городницької селищної, Довбиської селищної, Дубрівської сільської, Ємільчинської селищної, Новоград-Волинської міської, Піщівської сільської, Стриївської сільської, Чижівської сільської, Ярунської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20?find=1&text=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8#Text

Нотаріальною палатою України підготовлено інформаційний лист щодо процедури реєстрації нотаріальної діяльності в утворених нотаріальних округах

http://is.npu.in.ua/sectioniblock/viewmaterial?id=2713&section_id=264