Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 ” Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану” визначено:

Відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1 і 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, статей 7 і 34 Закону України “Про нотаріат”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що в умовах воєнного стану нотаріальні дії вчиняються з урахуванням таких особливостей:

1) незавершені нотаріальні дії за зверненням громадянина Російської Федерації, юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, зупиняються до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором;

2) у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина Російської Федерації, юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії. Це обмеження діє до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, та не поширюється на нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської Федерації;

3) засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на виїзд дитини за кордон строком до трьох місяців здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білому аркуші паперу з нанесеними на ньому за допомогою комп’ютерної техніки реквізитами нотаріуса: зображення Державного Герба України, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування державної нотаріальної контори (для державного нотаріуса), адреса робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти;

4) у разі появи загрози неправомірного вилучення чи втрати спеціальних бланків нотаріальних документів, які не були витрачені, такі бланки підлягають невідкладному знищенню, про що нотаріусом складається акт, електронна копія якого з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса надсилається державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом п’яти робочих днів після складення акта. У разі неправомірного вилучення чи втрати спеціальних бланків нотаріальних документів нотаріус надсилає про це повідомлення в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом п’яти робочих днів;

5) у разі появі загрози неправомірного вилучення чи втрати печатки приватного або державного нотаріуса вона підлягає невідкладному знищенню, про що складається акт, електронна копія якого з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса надсилається відповідному територіальному органу Міністерства юстиції протягом п’яти робочих днів після складення акта. У разі неправомірного вилучення чи втрати печатки приватного або державного нотаріуса нотаріус надсилає про це повідомлення в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом відповідному територіальному органу Міністерства юстиції протягом п’яти робочих днів;

6) дозволяється передавання спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами, у тому числі поза межами нотаріального округу, із складенням акта приймання-передачі у двох примірниках, електронна копія якого з накладеними кваліфікованими електронними підписами нотаріусів надсилається державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом п’яти робочих днів після складення акта;

7) визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції, продовжується на підтверджений державним підприємством “Національні інформаційні системи” час їх неналежного функціонування.

2. Забороняється вчинення виконавчих написів за кредитними договорами, які не є нотаріально посвідченими.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text