«Я цього хочу – значить, це буде», — вважав Генрі Форд. Звісно, бажання надає мотивацію для дій. Втім, щоб насправді відбувалися зміни, одного бажання не достатньо – потрібно активно рухатися вперед.

Нотаріат України вже давно звик до постійних реформ (часто поспішних та недолугих), але зараз потребує якісних та глибинних трансформацій. Можна сміливо стверджувати, що зміни в нотаріальній діяльності потрібні не стільки нотаріусам, скільки усьому суспільству, фізичним та юридичним особам, права та інтереси яких захищає нотаріат.

1. Е-нотаріат

…В нотаріальній спільноті тільки й розмов, що про електронний нотаріат. Але «достукатися до небес» досі не вдавалося – усі ініціативи Нотаріальної палати України щодо впровадження Е-нотаріату ігнорувалися владою. Регулятор начебто мав якісь свої напрацювання, але їх реалізації ми не побачили (мабуть, на щастя). 

Концепція реформування нотаріату України була розроблена та презентована НПУ ще два роки тому, зараз ми актуалізували ці напрацювання з вимогами сучасності та досвідом нової нотаріальної практики. 

Е-нотаріат – це, передусім, створення єдиного Електронного реєстру вчинення нотаріальних дій. Наша принципова позиція – такий реєстр повинен діяти на базі Нотаріальної палати України як професійної організації. І така позиція цілком відповідає досвіду зарубіжних країн-членів Міжнародного союзу латинського нотаріату.

Одночасно з цим, нагальним є створення Електронної нотаріальної інформаційної системи «E-Notar», у яку ввійдуть нотаріальні реєстри та реєстри, що використовуються та можуть наповнюватися іншими користувачами, окрім нотаріусів.

Нотаріуси очікують і запровадження електронного цифрового нотаріального архіву й звітності, що полегшило би нотаріальний процес та вивільнило час для інших важливих процедур.

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х років Україна зробила ривок у сфері інформатизації нотаріального процесу, було створено єдині та державні реєстри. Але нині ми живемо в 21 сторіччі, яке вимагає нових сучасних рішень. На жаль, досі ці реєстри є відокремленими один від одного, результати роботи нотаріуса в кожному реєстрі необхідно відтворювати у паперовому вигляді, перенесення даних із реєстрів до нотаріального акту та у зворотному напрямку здійснюється у ручному режимі… Наслідки такої ситуації ми особливо відчули, втративши значну частину паперового архіву після анексії Криму та російської агресії на сході України.

Також складовими Е-нотаріату є відповідне автоматизоване робоче місце нотаріуса (з реєстром, архівом, звітністю); електронний портал клієнта із історією вчинених нотаріальних актів; автоматизація оплати нотаріальних дій; цифрова ідентифікація особи; дистанційний нотаріат тощо.

Окремі європейські  та пострадянські країни уже в тій чи іншій формі запровадили електронний нотаріат. Та все ж, нотаріат України повинен йти власним унікальним шляхом, враховуючи особливості нашої правової системи, розвитку економіки, рівня корупції та рейдерства тощо.

НПУ співпрацює з Міністерством юстиції України, міжнародними та національними експертами задля ефективного впровадження в Україні Е-нотаріату, корисного як нотаріальній спільноті, так і громадянам та бізнесу. Варто врахувати і те, що основоположною передумовою цифрового нотаріату є функціонування цифрової економіки в Україні.

2. Єдиний нотаріат

Ситуація, яка склалась в нотаріаті України, досить нетипова, адже наразі державний та приватний нотаріат має однакові повноваження – з точки зору особи, яка звертається до нотаріуса. Разом з тим, оскільки державним нотаріатом безпосередньо опікується регулятор, існують проблеми із матеріально-технічним забезпеченням держнотконтор, оплата праці державних нотаріусів недостатня, низку ДНК взагалі ліквідували.

Найкращий вихід із цієї ситуації – запровадження, врешті, єдиного нотаріату, на базі приватного. Щоб прийняти таке рішення, потрібна політична воля та виваженість.

Проміжним етапом має бути підтримка державного нотаріату на належному рівні. Саме тому на виконання Резолюції акції мирного протесту нотаріусів від 25.02.2019 Нотаріальна палата України зверталася до Мін’юсту із закликом підвищити посадові оклади державним нотаріусам до 3 – 3,5 мінімальних зарплат. В результаті наші ініціативи задовольнили частково – підвищення відбулося незначне (наприклад, у державного нотаріуса із 3200 грн до 4900 грн, у завідуючого ДНК із 4000 грн до 5600 грн). НПУ вважає таке підвищення недостатнім для створення мотивації працювати в ДНК, які наразі виконують надважливу соціальну функцію у державі.

На шляху до єдиного нотаріату важливо враховувати головне – це не повинно нашкодити захисту прав та інтересів громадян, особливо соціально незахищених.

3. Розширення повноважень нотаріусів

Нотаріуси як високопрофесійні правники з величезним та різноманітним досвідом, загартовані реформою державної реєстрації, готові до чергового розширення повноважень. Новими функціями можуть стати наступні:

— здійснення нотаріусами медіації у сфері сімейного та цивільного права;

— запровадження можливості попереднього забезпечення нотаріусом доказів, необхідних в суді або адміністративному органі;

— запровадження можливості позасудового встановлення нотаріусом фактів, що мають юридичне значення (встановлення родинних стосунків, реєстрація народження, усиновлення, шлюбу, розлучення тощо);

— запровадження механізму використання нотаріусами ескроу-рахунків для здійснення транзакцій за договорами купівлі-продажу нерухомого майна і цінних паперів тощо.

Також низку державних сервісів можна оптимізувати шляхом передачі відповідних повноважень нотаріусам.

Таким чином ми фактично виходимо на створення «нотаріального будинку юстиції» на базі робочого місця нотаріуса, який є доступним навіть у самому віддаленому районі – це і є реалізацією нашого гасла «Нотаріат обличчям до людей».

Які б нові повноваження та функції не з’явилися в українських нотаріусів, запевняю: вони виконуватимуть їх винятково компетентно та відповідально. 

4. Законодавчі зміни в сфері державної реєстрації 

Державна реєстрація – сфера, в якій зміни відбуваються досить часто, але також часто вони бувають і невдалі. Наразі існує безліч недоліків, зокрема технічних, які невідкладно потрібно вирішувати, адже вони завдають прикрощів не лише нотаріусам, але й громадянам та бізнесу, несуть  загрози праву власності. 

З метою протидії рейдерству важливо реалізувати наступні зміни:

— вдосконалити процедуру ідентифікації особи, яка звертається за вчиненням реєстраційних дій;

— забезпечити належний облік інформації шляхом об’єднання та вдосконалення системи електронних державних реєстрів;

— повністю перенести інформацію про об’єкти нерухомого майна та права на них, корпоративні права із паперових носіїв у електронні державні реєстри;

— забезпечити належний захист інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, захист ключів доступу та робочого місця реєстратора від несанкціонованого проникнення;

— забезпечити високий рівень кваліфікації та практичного досвіду роботи реєстраторів, суворого обліку реєстраційних офісів, ключів ЕЦП та архівів;

— запровадити єдиний цикл нотаріального посвідчення правочину та державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу (принцип одночасності);

— вдосконалити процедуру державної реєстрації нерухомості та бізнесу, нівелювати прогалини та колізії;

— забезпечити захист документів шляхом запровадження електронної форми (відцифрування), використання спеціальних бланків, QR-кодів тощо;

— реформувати систему контролю в сфері державної реєстрації.

Окрім того, слід запровадити конкретні критерії для здійснення моніторингу реєстраційних дій та диференціацію відповідальності (санкцій) за порушення в сфері державної реєстрації, а також розмежувати види відповідальності в залежності від відповідного виду порушення, допущеного нотаріусом або державним реєстратором. Повинна бути припинена практика тимчасового блокування доступу нотаріусів до державних реєстрів за помилки, спричинені недоліками програмного забезпечення державних реєстрів, в результаті яких не порушуються права  та інтереси громадян.

5. Саморегулювання НПУ

Нотаріальна палата України – організація професійного самоврядування. Але час та практика вимагають зміни статусу НПУ на саморегульовану організацію. Саморегулювання дасть НПУ можливість приносити набагато більше користі професії в цілому, кожному окремому нотаріусу-члену НПУ, а також суспільству. 

Для переходу на саморегулювання потрібно:

— передати НПУ функції контролю у сфері нотаріату від Міністерства юстиції України та головних територіальних управлінь юстиції;

— реформувати систему контролю в сфері державної реєстрації;

— передати НПУ повноваження щодо нагляду за діяльністю нотаріусів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

— розробити та впровадити на базі НПУ швидко адаптивну програму підвищення кваліфікації нотаріусів та реєстраторів;

— створити при НПУ колегіальний орган, який розглядатиме справи стосовно порушень професійної етики нотаріусами, визначатиме рівень професійної підготовки, вирішуватиме питання про анулювання свідоцтва тощо.

 Ось деякі ознаки саморегулівних організацій (СРО): така організація виконує частину повноважень, делегованих державою; створює стандарти, норми, додаткові правила у відповідній сфері та контролює їх виконання; і що важливо – притягає до відповідальності порушників. Ця пунітивна функція СРО вже прописана навіть у Кодесі професійної етики нотаріусів, затвердженому на З’їзді нотаріусів України у квітні 2017 року, де зокрема визначені санкції за порушення.

Нотаріальна палата України готова чесно та прозоро регулювати сферу нотаріальної діяльності, повністю взяти на себе питання професійної кваліфікації, контролю. Це збільшить єдність нотаріальної спільноти, підвищить відповідальність кожного нотаріуса та надасть додаткові гарантії особам, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій.

У випадку отримання належних повноважень НПУ здатна забезпечити нотаріусами усі віддалені території, на яких зараз спостерігається ускладнений доступ громадян до нотаріальних дій. В результаті громадянам буде простіше звернутися до нотаріуса, а держава отримає економічну вигоду від сплати податків та зборів. Така система використовується у країнах латинського нотаріату.

 P.S.

Я це роблю – значить, це буде.

Сьогодні ми стоїмо на порозі змін, і від кожного з нас залежить, якими будуть ці зміни. Залежить не від наших слів та роздумів, а від наших спільних реальних дій.

https://jurliga.ligazakon.net/experts/252/899_5-nayvazhlivshikh-zmn-neobkhdnikh-notaratu-ukrani