Розмір членських внесків до НПУ на 2019 рік становить: для ПН-4173,00 на рік, тобто 347,75 грн. на місяць, для ДН-2086,50 на рік, тобто 173,88грн. на місяць. Для недопущення заборгованості оплату необхідно проводити до 05 числа наступного місяця, тобто за січень 2019 потрібно сплатити до 05.02.19.

Реквізити для сплати: р/р 26003010085291 в АТ “УкрЕксімбанк” м. Києва МФО 322313, код 38684025, призначення платежу: членські внески; ПІБ;ІПН; номер свідоцтва. Без ПДВ.