10.10.2021 набрав чинності  Закон України № 1805-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Даним законом в пункті 4 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171) слова “трьох місяців” замінено словами “одного року”.

Отже, строк виконання обов’язку юридичних осіб щодо повідомлення про кінцевого бенефіціарного власника та подання структури власності до державного реєстратора встановлено до 11 липня 2022 року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-20#n2