23.05.2023 набула чиннності переважна частина положень постанови КМУ від 09.05.2023 N 469 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану”.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2022 р. N 164

Київ

Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 березня 2022 року N 209
(яка діє
 протягом воєнного стану та одного місяця з дня
його припинення або скасування
, враховуючи зміни, внесені
 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року N 480),
від 19 квітня 2022 року N 480,
 від 24 червня 2022 року N 719
,
від 6 грудня 2022 року N 1364
,
від 10 березня 2023 року N 213
,
від 9 травня 2023 року N 469

 18 червня 2023 року пункт 3 цієї постанови буде виключено відповідно до підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 року N 469)

Відповідно до статті 64 Конституції Українистатей 121 і 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”статей 7 і 34 Закону України “Про нотаріат”Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням таких особливостей (заборон):

1) незавершені нотаріальні дії за зверненням особи, пов’язаної з державою-агресором, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. N 187 “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., N 25, ст. 1272), зупиняються. У разі звернення такої особи за вчиненням нотаріальної дії нотаріус відмовляє у її вчиненні. Зазначені обмеження діють до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, та не поширюються на звернення юридичних осіб, визначених абзацами шостим – дев’ятим підпункту 1 пункту 1 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, та на нотаріальні дії щодо:

засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської Федерації;

видачі свідоцтва про право на спадщину;

посвідчення заповіту військовополоненого;

(підпункт 1 пункту 1 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719,
від 10.03.2023 р. N 213)

2) підпункт 2 пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

3) для перевірки дійсності довіреності, яка була викладена без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчена нотаріусом відповідно до законодавства, яке передбачало таке посвідчення, заінтересована особа звертається з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов’язаний протягом двох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення ним такої довіреності;

(підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

4) у разі виникнення загрози неправомірного вилучення чи втрати спеціальних бланків нотаріальних документів, які не були витрачені, такі бланки підлягають невідкладному знищенню, про що нотаріусом складається акт, засвідчена підписом нотаріуса копія якого (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса – для електронної копії) подається (надсилається) державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом двох робочих днів після складення акта. У разі неправомірного вилучення чи втрати спеціальних бланків нотаріальних документів нотаріус подає (надсилає) підписане ним повідомлення про це (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса – для електронного повідомлення) державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом двох робочих днів;

5) у разі виникнення загрози неправомірного вилучення чи втрати печатки приватного або державного нотаріуса вона підлягає невідкладному знищенню, про що складається акт, засвідчена підписом нотаріуса копія якого (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса – для електронної копії) подається (надсилається) відповідному територіальному органу Міністерства юстиції протягом двох робочих днів після складення акта. У разі неправомірного вилучення чи втрати печатки приватного або державного нотаріуса нотаріус подає (надсилає) підписане ним повідомлення про це (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса – для електронного повідомлення) відповідному територіальному органу Міністерства юстиції протягом двох робочих днів;

6) дозволяється передача спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами, у тому числі поза межами нотаріального округу, із складенням акта приймання-передачі у двох примірниках, засвідчена підписом та печаткою одного з нотаріусів копія якого (з накладеними кваліфікованими електронними підписами нотаріусів або одного з них – для електронної копії) подається (надсилається) державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом двох робочих днів після складення акта;

7) визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції, продовжується на підтверджений державним підприємством “Національні інформаційні системи” час їх неналежного функціонування;

8) нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва або майбутнього об’єкта нерухомості (далі – нерухоме майно), спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, визначення розміру часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя (виділу з нього), позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки, відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, а також видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися (далі – нотаріальні дії щодо цінного майна), здійснюється виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (далі – перелік). Нотаріуси, включені до переліку із застереженням про заборону вчинення ними окремих нотаріальних дій, мають право вчиняти виключно нотаріальні дії щодо цінного майна, на які не поширюються такі застереження;

(підпункт 8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

9) до переліку включаються нотаріуси, нотаріальна діяльність яких не припинена або які працюють в державній нотаріальній конторі та відповідають таким критеріям:

після 24 листопада 2017 р. не вчиняли виконавчого напису на кредитному договорі, який не є нотаріально посвідченим;

після 1 січня 2020 р. щодо них Міністерством юстиції не приймалося рішення про анулювання або не менше двох рішень про блокування (принаймні два з яких на строк більше двох місяців) доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили (нотаріус, який не відповідає лише цьому критерію, включається до переліку із застереженням про заборону нотаріального посвідчення ним договорів щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна, спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, визначення розміру часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя (виділу з нього), позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки, відчуження цінних паперів, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, а також видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися);

(абзац третій підпункту 9 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719,
від 09.05.2023 р. N 469)

після 1 січня 2020 р. щодо них Міністерством юстиції не приймалося рішення про анулювання або не менше двох рішень про блокування (принаймні два з яких на строк більше двох місяців) доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили (нотаріус, який не відповідає лише цьому критерію, включається до переліку із застереженням про заборону нотаріального посвідчення ним договорів щодо відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи);

(абзац четвертий підпункту 9 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719,
від 09.05.2023 р. N 469)

у період з 25 лютого 2022 р. до їх включення до переліку не посвідчували договори щодо відчуження нерухомого майна, поділу (виділу) нерухомого майна, іпотеки, встановлення довірчої власності на нерухоме майно;

щодо них не внесено подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, яке перебуває на розгляді Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції;

не вчиняли нотаріальних дій від імені фізичних осіб, які в момент вчинення таких дій перебували за межами України, крім дій на підставі довіреності таких осіб або в порядку законного представництва, або померли;

не мають простроченої заборгованості із сплати членських внесків до Нотаріальної палати України за період більше ніж один рік;

10) для включення до переліку нотаріус, який відповідає критеріям, визначеним підпунктом 9 цього пункту, або не відповідає лише одному з критеріїв, визначених абзацами третім та четвертим зазначеного підпункту, подає (надсилає) до відділення Нотаріальної палати України (для приватних нотаріусів) та територіального органу Міністерства юстиції заяву про включення до переліку (далі – заява) у паперовій або електронній (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса) формі, в якій підтверджує таку відповідність. Подання нотаріусом заяви, що містить недостовірну інформацію, є грубим порушенням правил професійної етики. Нотаріус, якому відмовлено у включенні до переліку, якого виключено з переліку або якого включено до переліку з відповідним застереженням, має право після усунення невідповідності визначеним критеріям повторно подати (надіслати) заяву, що розглядається у встановленому цією постановою порядку;

(підпункт 10 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719,
від 09.05.2023 р. N 469)

11) протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви приватного нотаріуса відділення Нотаріальної палати України повідомляє відповідному територіальному органу Міністерства юстиції щодо фактичного провадження приватної нотаріальної діяльності таким нотаріусом на його робочому місці;

(підпункт 11 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

12) протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви нотаріуса територіальний орган Міністерства юстиції забезпечує проведення перевірки достовірності інформації, що міститься в заяві, і надсилає Міністерству юстиції результати такої перевірки та інформацію, надану відділенням Нотаріальної палати України;

(підпункт 12 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

13) протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від територіального органу Міністерство юстиції перевіряє відповідність нотаріуса критеріям, визначеним підпунктом 9 цього пункту, та включає його до переліку або приймає обґрунтоване рішення про відмову у такому включенні, копія якого протягом трьох робочих днів надсилається нотаріусу;

(підпункт 13 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

14) у разі виявлення невідповідності нотаріуса, включеного до переліку, критеріям, визначеним підпунктом 9 цього пункту, вчинення ним грубого порушення закону або постанови Кабінету Міністрів України, якою визначаються особливості нотаріальної діяльності в умовах воєнного стану, Міністерство юстиції невідкладно приймає обґрунтоване рішення про виключення такого нотаріуса з переліку або про внесення відповідного застереження до переліку. Копія такого рішення протягом трьох робочих днів надсилається нотаріусу;

(підпункт 14 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

15) вчинення нотаріальних дій нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, забороняється.

(підпункт 15 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 р. N 1364
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

16) підпункт 16 пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

17) підпункт 17 пункту 1 виключено

(підпункт 17 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

18) підпункт 18 пункту 1 виключено

(підпункт 18 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

19) підпункт 19 пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

2. Забороняється вчинення виконавчих написів на кредитних договорах, які не є нотаріально посвідченими.

3. Установити, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

 18.06.2023 р. пункт 3 буде виключено відповідно до підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 р. N 469)

4. В умовах воєнного стану довіреності, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, та заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням таких заповітів, довіреностей через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі. Начальник табору (установи, де створено дільницю) для військовополонених може посвідчувати заповіт військовополоненого.

Командири (начальники) цих формувань (органів, установ) або інша уповноважена таким командиром (начальником) особа посвідчують довіреності та заповіти відповідно до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 419 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 249; Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1966), та рекомендацій Міністерства юстиції.

Посвідчені заповіти і довіреності реєструються командирами (начальники) цих формувань (органів, установ) або іншою уповноваженою такими командирами (начальниками) особою під окремим порядковим номером у реєстрі для реєстрації заповітів і довіреностей, форма якого затверджується Міністерством юстиції. Номер, під яким зареєстровано заповіт чи довіреність, зазначається в посвідчувальному написі.

Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган (установа) протягом п’яти днів після отримання довіреностей і заповітів забезпечують їх передачу Міністерству юстиції або його територіальному органу.

Міністерство юстиції протягом двох робочих днів після отримання довіреності, заповіту забезпечує їх передачу територіальному органу Міністерства.

(абзац п’ятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

Територіальний орган Міністерства юстиції протягом двох робочих днів після отримання довіреності, заповіту забезпечує їх передачу нотаріусу / державній нотаріальній конторі для подальшої реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі.

(пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719,
у зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

Нотаріус / державна нотаріальна контора протягом трьох робочих днів після отримання посвідчених довіреності, заповіту зобов’язанні забезпечити їх реєстрацію (облік), внести відомості про них до Єдиного реєстру довіреностей або Спадкового реєстру, зберігати ці документи та передати їх на зберігання до відповідного державного нотаріального архіву протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 р. N 209,
яка діє
 протягом воєнного стану та одного місяця з дня
його припинення або скасування
, враховуючи зміни, внесені
 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 р. N 480,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.04.2022 р. N 480)

Територіальний орган Міністерства юстиції повідомляє Міністерству про реєстрацію довіреності, заповіту, внесення відомостей про них до Єдиного реєстру довіреностей або Спадкового реєстру, а Міністерство юстиції повідомляє про це органу (установі), від якого надійшли відповідні документи.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. N 719)

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ