14 вересня 2021 року Міністерством юстиції України зареєстровано наказ МЮ України № 3201/5 від 10 вересня 2021 року ” Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України “.

Зазначеним Положенням врегульовано питання організації та проведення первинногофінансового моніторингу, діяльності працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, встановлення правил та програми проведення фінансового моніторингу, здійснення заходів належної перевірки, застосування ризик-орієнтованого підходу (належна система управління ризиками та оцінка ризиків), виявлення підозрілих фінансових операцій, процедури проведення внутрішніх перевірок.

Додатками до Положення є розроблені Мін’юстом анкети, сформовані за результатами здійснення перевірки клієнта: анкета клієнта – юридичної особи – резидента (додаток 1), анкета клієнта – юридичної особи – нерезидента (трасту або іншого подібного правового утворення)(додаток 2), анкета клієнта – фізичної особи (додаток 3), анкета клієнта – фізичної особи – підприємця (додаток 4).

https://ips.ligazakon.net/document/re36832?an=1